Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådets opgaver

Menighedsrådet styrer de kirkelige anliggender i sognet.

Menighedsrådene for Adsbøl og Gråsten er slået sammen og holder deres møder i den offentlige del af Gråsten Præstegård, Slotsbakken 1.

Alle møder er offentlige. Under møderne har kun medlemmerne af menighedsrådene taleret, men tilhørere får lejlighed til at stille spørgsmål lige inden mødet slutter.

 

Menighedsrådets opgaver

Når man sidder i et menighedsråd, er det ikke kun administrative opgaver, der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal udover de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse. 

Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier. 

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken. Dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.