Adsbøl Kirke

Omgygning af Adsbøl Kirke

I årene 1925-26 blev kirken ombygget på ny. Korgulvet blev sænket, og under gulvet i skibet fandt man en gravplads. Desuden fandtes en del gamle kalkmalerier, som det desværre ikke var muligt at restaurere. Kirkens gulv blev belagt med bornholmske kliker. Alterbord, alterskranke, orgel og lysekroner blev fornyet.

Alterstagerne

 

Alterstagerne er sengotisk arbejde. De er nævnt i kirkeinventarium fra 1589.

Alterkalken er stykket sammen af et bæger fra ca. 1700 og en fod, dateret 1829.

Døbefonden

Døbefonden er fra 1924 og udført i sandsten af billedhuggeren M.H. Ploug.

Prædikestolen

Den nuværende prædikestol er fra 1698. Den blev flyttet i 1884.

I 1856 fik kirken som som erstatning for den tidligere altertavle et alterbillede malet af F. Lund. Det forestillede "Kristus og den kananæiske kvinde". Dette billede blev i 1926 udskiftet med et andet billede, en kopi udført af Ernst Laddey i 1885 forestillende "Fra Bartholemæus korsnedtagelse". Billedet hang tidligere på sydvæggen, men blev rammeindfattet og flyttet til østvæggen.

Adsbøl Kirke fik i 1997 igen en betydelig restaurering. Prædikestolen blev flyttet tilbage til sin oprindelige plads, og fik ny trappe. Kirken fik nyt alter og østvinduet genåbnet. Alterbilledet fra 1856 hænger i kirken. Der kom nyt teglgulv samt trægulve under bænkene. Gravstenen, som blev fundet under gulvet i 1925-26 blev flyttet til våbenhuset, så den kan ses. Desuden fik kirken nyt sakristi.

I forbindelse med ombygning fik Adsbøl Kirke nye lysekroner specielt designet til kirken af O. Reinhard Hansen.

Kirkens orgel

Kirkens orgel er fra 1965 og er bygget af Brdr. Bruhn. Det erstattede et orgel fra 1898.

Kirkeskibet er en model af en lille toldkrydser, der sejlede på Flensborg Fjord. Ved en gudstjeneste i 1961 blev skibet båret ind og ophængt.

Kirkeklokke

Kirken har 3 klokker; en middelalderlig messeklokke og den store klokke fra 1503. En lidt mindre sengotisk klokke måtte under første verdenkrig afleveres til omsmeltning til brug for krigsindustrien. Til erstatning herfor modtog Adsbøl Kirke en "Genforeningsklokke" tegnet af af TH. Jørgensen. Messeklokken hænger i dag i våbenhuset.

Mere om Adsbøl Kirker

Hvis du ønsker at vide mere om Adsbøl Kirke, kan det anbefales at læse Poul Andersens bog "GRAASTEN - et slot og et sogn", der rummer flere detaljer om Adsbøl Kirke