Personale på kirkekontoret

Kordegn

Susanne Elefsen

Kirkegårdsvej 49
6300  Gråsten

Tlf:: 20 80 71 70  - tast 1

Mail: sel@km.dk

Send sikkerpost til kordegn her

Kordegn Susanne Elefsen

Kordegn

Susanne Elefsen

Kirkegårdsvej 49
6300  Gråsten

Tlf:: 20 80 71 70  - tast 1

Mail: sel@km.dk

Send sikkerpost til kordegn her

Kirkegårdsleder Hans-Nicolai Lorenzen

Kirkegårdsleder

Hans-Nicolai Lorenzen

Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten

Tlf.: 20 32 17 89 & 20 80 71 70 - tast 2

Mail: hnl@km.dk

Kirkekulturmedarbejder Britt Juul Rexen

Kirkekulturmedarbejder

Britt Juul Rexen

Slotsbakken 1
6300  Gråsten

Tlf:: 20 80 71 72

Mail: kirkeogkultur@gakirker.dk

Rengøringsassistent  Betina Dreyer

Rengøringsassistent 

Betina Dreyer

Tlf.: 20 80 71 69

Mail: betina@kirkegaardene.dk

Personale ved kirkerne

Organist Rut-Elena Boyschau

Organist

Rut-Elena Boyschau

Tlf:: 20 80 71 73

Mail: organist@gakirker.dk

Kirkesanger Thomas Knudsen

Kirksanger 

Thomas Knudsen

Mail: kirkesanger@gakirker.dk

Kirketjener i Adsbøl Leo Sørensen

Kirketjener i Adsbøl

Leo Sørensen

Tlf.: 21 27 93 78

Mail: leo@kirkegaardene.dk

Kirketjener i Gråsten Claus Levinsen

Kirketjener i Gråsten

Claus Levinsen

Tlf.: 20 80 71 76 (telefontid mandag til torsdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00)

Mail: kirketjener@gakirker.dk

Kirketjener i Gråsten

Marie Beierholm Christensen

Tlf.: 20 80 71 76 (telefontid mandag til torsdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00)

Mail: kirketjener@gakirker.dk

Kirketjener i Gråsten

Elke Sievertsen

Tlf.: 20 80 71 76 (telefontid mandag til torsdag fra kl. 10.00 til kl. 14.00)

Mail: kirketjener@gakirker.dk

Personale ved kirkegårdene

Kirkegårdsleder Hans-Nicolai Lorenzen

Kirkegårdsleder

Hans-Nicolai Lorenzen

Kirkegårdsvej 49
6300 Gråsten

Tlf.: 20 32 17 89 & 20 80 71 70 - tast 2

Mail: hnl@km.dk

Graveri Adsbøl Leo Sørensen

Graver i Adsbøl

Leo Sørensen

Tlf.: 21 27 93 78

Mail: leo@kirkegaardene.dk

Gartner Jonas Schwitzkowski  

Gartner

Jonas Schwitzkowski  

Tlf.: 20 80 71 75

Mail: jonas@kirkegaardene.dk

 

Gartner Yvonne Kreftt 

Gartner

Yvonne Kreftt 
Tlf.: 23 46 32 18

Mail: yvonne@kirkegaardene.dk

Gartner Connie Madsen  

Gartner

Connie Madsen  

Tlf.: 20 80 71 71

Mail: connie@kirkegaardene.dk

Gartneriarbejder Tommy Duus  

Gartneriarbejder 

Tommy Duus 

Tlf.: 20 80 71 78
Mail: tommy@kirkegaardene.dk

Gartneriarbejder Tinna Reimer

Gartneriarbejder 

Tinna Reimer 

Tlf.: 20 18 82 78 
Mail: tinna@kirkegaardene.dk

Gartneriarbejder Kirsten Siig Therkildsen

Gartneriarbejder 

Kirsten Siig Therkildsen

Mail: kirsten@kirkegaardene.dk

Gartneriarbejder Thomas Heissel  

Gartneriarbejder 

Thomas Heissel

Mail: thomas@kirkegaardene.dk

Gartneriarbejder Tina Oldenburg

Gartneriarbejder 

Tina Oldenburg  

Tlf.: 20 73 29 76

Mail: tina@kirkegaardene.dk

Gartneriarbejder Lars Søren Schmidt  

Gartneriarbejder 

Lars Søren Schmidt'

Tlf.: 20 80 71 74

Mail: lars@kirkegaardene.dk

Gartneriarbejder Betina Dreyer

Gartneriarbejder 

Betina Dreyer

Tlf.: 20 80 71 69

Mail: betina@kirkegaardene.dk