Menighedsrådet i Gråsten-Adsbøl sogn

Formand Helle Blindbæk

Formand

Helle Blindbæk

Smedebakken 7, Adsbøl
6300  Gråsten

Tlf: 40406077

Mail: hebl@privat.dk eller send sikkerpost til menighedsrådet her

Næstformand og Kirkeværge Claus William Levinsen 

Næstformand og 
Kirkeværge Gråsten

Claus William Levinsen    

Gl Færgevej 59, Alnor 
6300 Gråsten

Tlf:: 28 55 34 55

Kontaktperson Mogens Hansen

Kontaktperson

Mogens Hansen      

Stjerneparken 2    
6300 Gråsten

Tlf:: 61 31 61 42

Mail: mogens_hansen@outlook.com

Kasserer og medlem af valgbestyrelsen Jens Peter Thomsen

Kasserer og medlem af valgbestyrelsen

Jens Peter Thomsen
Stjerneparken 39
6300  Gråsten

 

Menigt medlem og Formand for valgbestyrelsen

Søren Thygesen Kristensen

Nygade 21 st. tv. 
6300  Gråsten

Menigt medlem Inga Petersen

Menigt medlem

Inga Petersen

Stjerneparken 3 
6300  Gråsten

Menigt medlem Jette Knap

Menigt medlem

Jette Knap

Birkevej 11, Adsbøl 
6300  Gråsten

Menigt medlem og 
Kirkeværge Adsbøl

Ruth Hyldgaard Gaul Nilum

Smedebakken 2, Adsbøl 
6300  Gråsten

Menigt medlem

Mona Linda Brieghel 

Østersøvej 15 st. tv. 
6300 Gråsten

Menigt medlem

Per Rosenberg 

Sønderborg Landevej 62, Adsbøl 
6300 Gråsten

Menigt medlem

Ole Gaul Nilum

Smedebakken 2, Adsbøl 
6300  Gråsten

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen 

Sognepræst

Hanne Beierholm Christensen 

Slotsbakken 1 
6300 Gråsten

Tlf: 26 23 96 09

Mail: hanc@km.dk

Sognepræst Poul Gregers Geil

Sognepræst

Poul Gregers Geil

 

Dyrehegnet 15
6300  Gråsten

 

Tlf: 20 40 85 18

 

Mail: pgg@km.dk

Suppleant Adsbøl

 

Mogens Lindberg 

 

Sønderborg Landevej 94

6300 Gråsten

Suppleant Gråsten

 

Ella Clausen 

 

6300 Gråsten

Udvalg i Gråsten-Adsbøl sogn

Aktivitetsudvalg

 • Mona Brieghel

 • Ruth G. Nilum

 • Lis Nielsen

 • Søren Thygesen
  Kristensen
 • Helle Blindbæk

 • Samt præsten, organist og kirkekulturmedarbejder

Valgbestyrelse

 • Søren Thygesen
  Kristensen (formand)

 • Jens Peter Thomsen

 • Per Rosenberg

Præstegårdsudvalg

 • Jens Peter Thomsen
 • Mogens Lindberg

Kirke- og kirkegårdsudvalg

 • Helle Blindbæk

 • Inga Petersen

 • Lis Nielsen

 • Jens Peter Thomsen

 • Kirkegårdsleder Hans-Nicolai Lorenzen

Menighedsrådet styrer de kirkelige anliggender i sognet

Menighedsrådene for Adsbøl og Gråsten er slået sammen og holder deres møder i den offentlige del af Gråsten Præstegård, Slotsbakken 1.
Alle møder er offentlige. Under møderne har kun medlemmerne af menighedsrådene taleret, men tilhørere får lejlighed til at stille spørgsmål lige inden mødet slutter.

Holdninger og  Holdningsark 

Et menighedsråd er sammensat af medlemmer, som kan have forskellig tilgang til livets store og små spørgsmål.

Denne forskellighed er med til at gøre arbejdet i menigheden interessant, udfordrende og udviklende.

På det pratiske plan er det vigtigt, at man samlet kan melde ud med holdninger, som indadtil er gennemdiskuterede og afklarede. Dermed sikres en ro som gør, at alting ikke skal genovervejes hver gang hverdagen byder på udfordringer.

Derfor udarbejder mange menighedsråd såkaldte "Holdningsark".

Holdningsark

Gaver fra Menighedsrådet
Konfirmationer i Gråsten slotskirke
Livsbegivenheder i kirken
Fotografering i kirken
Tilhørere ved Menighedsrådsmøder
Slotskoret

Menighedsrådets opgaver

Når man sidder i et menighedsråd, er det ikke kun administrative opgaver, der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal udover de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken. Dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet. 

Menighedsrådsloven

Menighedsrådene er alle underlagt menighesrådsloven, som styrer menighedsrådenes sammensætning, arbejde og ansvar. Den fungerer som menighedsrådets vedtægter.

Læs hele menighedsråsdsloven her