Dåb i Gråsten Slotskirke og Adsbøl Kirke

Dåb i Gråsten Slotskirke og Adsbøl Kirke

Dåb foregår ved søndagsgudstjenesten. Hvis barnet er født i Sønderjylland skal barnet være navngivet ved henvendelse på kommunekontoret i den kommune, hvor man bor.

Se liste over godkendte navne her

Hvis man ønsker sit barn døbt i en af vore kirker, skal man henvende sig til kirkekontoret på telefon 20807170.

Man kan få sit barn døbt i Gråsten Slotskirke og Adsbøl Kirke, hvis man bor i sognet eller har særlig tilknytning til den ønskede kirke. Du kan se hvilket sogn du bor i her

Vær opmærksom på, at der normalt kun er plads til 2 dåbshandlinger under gudstjenesten.

Når vi nærmere os tidspunktet for dåben vil præsten kontakte jer for at aftale tid til en dåbssamtale. Samtalen ligger typisk ca. 2 uger inden dåben. 

Følgende oplysninger skal være os i hænde på kirkekontoret senest 4 uger inden dåben.

  • Barnets navn og fødselsdato.  
  • Navn og adresse på fadderne.
  • Navn og adresse på den der skal bærer barnet under dåben.
  • Jeres telefonnummer.
  • Datoen for dåben. 

Oplysningerne kan fremsendes sikkert ved brug af NemId på linket her.

Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder.  Er barnet født i Sønderjylland, SKAL barnet navngives inden dåben. Hvis barnet er født i det øvrige Danmark kan man også vælge at navngive barnet ved dåben, sker det ved at i oplyser det ønskede navn til kordegnen/kirkekontoret. Det er vigtigt at i tydeligt tilkendegiver hvad barnet skal hedde til fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e) og efternavn. Herunder er der en kort information og navne.

Fornavn: Barnet skal have ét eller flere fornavne. En dreng kan ikke få et pigenavn, og en pige kan ikke få et drengenavn. Der er i princippet ikke nogen begrænsning på antallet af fornavne, men der findes regler for, hvad du må kalde dit barn.

Mellemnavn: Et mellemnavn har normalt karakter af et efternavn og står efter fornavn/fornavnene og inden efternavnet. Du kan have flere mellemnavne.

Efternavn: Alle skal have et efternavn. Et efternavn er det navn, der står sidst i navnerækken, og som normalt henviser til din slægt. Du kan kun have ét efternavn - dog kan to efternavne forbindes med en bindestreg. I kan læse mere om navne på Ankestyrelsens hjemmeside

Fadder

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke. For at blive fadder skal man være konfirmeret eller være nået konfirmationsalderen. I skal også beslutte hvem der skal bærer barnet ved dåben. Navn og adresse på fadderne samt den der skal bærer barnet, skal sendes til kirkekontoret. Oplysningerne bliver registeret i Kirkebogen.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen 


Præster

Har du brug for at tale med en af vores præster?

Se mere her
Kordegn Susanne Elefsen


Medarbejder

Her kan du finde oplysninger på alle ansatte i Gråsten og Adsbøl sogn

Se mere her
Formand Helle Blindbæk


Menighedsråd

Kontaktoplysninger på menighedsrådet

Se mere her