Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse/velsignelse

Vielse/velsignelse

Man kan blive viet i Gråsten Slotskirke og Adsbøl Kirke, hvis man har tilknytning* til den ønskede kirke. Derudover skal den ene af jer være medlem af Den Danske Folkekirke.

Hvis man ønsker at blive viet i en af vore kirker, skal man kontakte kirkekontoret pr. telefon nr. 20807170.

* Tilknytning:

Ved tilknytning forstås her:

 • Hvis man bor i sognet
 • Hvis man har boet i sognet
 • Hvis man er døbt, konfirmeret eller gift i den ønskede kirke
 • Hvis nære pårørende bor i sognet (forældre, børn)


I tvivlstilfælde er det præsten der afgør, hvorvidt der er tilknytning.

Prøvelsesattest

Inden vielsen, skal I skal udfylde en ægteskabserklæring via borger.dk, hvorefter i vil modtage en prøvelsesattest fra jeres bopælskommunen. Prøvelsesattest bevidner at I opfylder betingelserne for at blive gift. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder. Når i modtager prøvelsesattesten skal denne afleveres til kirkekontoret.

Navneændring

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med jeres bryllup, skal I ansøge om det på borger.dk. I skal begge signere ansøgningen med jeres NemID. Navneændringen er gratis ifm. med vielse, hvis parterne opnår navnefællesskab. Se mere om dette på borger.dk

Samtale

Inden vielse skal i mødes med præsten til en samtale. Til samtalen drøfter i alt det praktiske i forbindelse med vielsen og vælger sammen salmerne. Præsten forbereder vielsestalen ud fra jeres samtale. Samtalen ligger typisk 8-14 dage inden vielsen.

Ris

Bemærk venligst det ikke er tilladt at kaste med ris, fuglefrø, konfetti og lign., hverken i eller udenfor kirken. Man kan bruge sæbebobler udenfor kirken.

Fotografering

Fotografering under vielsen må kun ske hvis dette på forhånd være aftalt med præsten.

Pyntning  

Pyntning et er naturligt at brudeparret eller den nærmeste familie ønsker at gøre den store dag ekstra festlig med en flot pyntning af kirken. Det er i nogle tilfælde også muligt i Gråsten Slotskirke.  Pyntning af kirken skal altid ske efter aftale med kirketjeneren pr. telefon nr. 20807176

Hermed følger råd og retningslinjer for pyntningen.

 • Gråsten Slotskirke er i forvejen rigt udsmykket, hvilket betyder at man skal overveje om det er nødvendigt at pynte op og om det er muligt at få den effekt, som man ønsker.

 • Pyntning skal aftales med kirketjeneren, senest en uge før begivenheden.

 • Pyntningen kan typisk påbegyndes 1 time før begivenhedens start. Har man brug for mere tid, kan dette i nogle tilfælde aftales med kirketjeneren. Eventuel ekstra tid faktureres. OBS i skolernes sommerferie er det først muligt at komme ind i Slotskirken 30 min. før vielsen.  

 • Ved flere begivenheder på samme dag kan der være begrænset mulighed for at pynte op i kirken.
 • Pynten skal naturligvis være egnet til brug i kirken.

 • Man står selv for pyntningen og efterfølgende oprydning.

 • Man skal selv medbringe alle remedier og redskaber til pyntningen. Der er adgang til vand i kirken.

 • Der kan ikke anvendes tape, søm, klammer og lign., som kan efterlade mærker og skader.

 • Pynten skal fjernes ved begivenhedens afslutning, når brudeparret og gæster har forladt kirken.

Musik og salmer

I kan selv være med til at vælge hvilke salmer, der skal synges i kirken til jeres bryllup. Salmerne aftales med præsten inden brylluppet.

I Salmebogen er der en række forskellige bryllupssalmer, som I kan vælge imellem. Mange par vælger også, at der skal synges en morgensalme eller en årstidssalme til brylluppet.

Måske er der en af jer, som har en særlig yndlingssalme, I gerne vil have sunget til jeres bryllup. Skal I giftes omkring påske, pinse eller juletid, er der også mange højtidssalmer at vælge imellem. 

Hvis i til vielsen ønsker et supplement til de traditionelle salmer og kirkemusik, kan man efter aftale med præsten og organisten selv arrangere et musikalsk indslag med en musiker eller sanger. Bemærk indslaget skal være 100 % akustisk, da det ikke er tilladt at bruge nogen form for mircofon eller højtaler i Slotskirken.

Sognepræst Hanne Beierholm Christensen 


Præster

Har du brug for at tale med en af vores præster?

Se mere her
Kordegn Susanne Elefsen


Medarbejer

Her kan du finde oplysninger på alle ansatte i Gråsten og Adsbøl sogn

Se mere her
Formand Helle Blindbæk


Menighedsråd

Kontaktoplysninger på menighedsrådet

Se mere her